نمازدر سیره وکلام امام رضا علیه السلام

امام رضا علیه السلام فرموده است :

"تا وقتی که مومن نمازهای پنجگانه خود را به موقع وبا شرایط به جا اورد ؛شیطان پیوسته از او ترسان و هراسان است ؛ولی هر گاه وی نماز خود را ضایع کند ؛شیطان بر او غالب می شود واو را وارد گناهان بزرگ می نماید ."وسائل الشیعه ج3ص81

/ 0 نظر / 24 بازدید