نمازدر سیره وکلام امام رضا علیه السلام

امام رضا علیه السلام فرمود :

"بپرهیزید ازاین که در نماز سستی وتنبلی کنید یا در حق ان کوتاهی کنید ؛یا حد وحدودش را ضایع کنید ؛یارکوع وسجده نماز را ان چنان از روی شتاب به جا اورید که گویی همچون خروس منقار می زنید ؛یا این که نمازرا سبک بشمارید ؛یا این که به جای نماز به امور دنیایی سر گرم شوید ؛یا نماز را در وقت خود به جا نیاورید."

جلوه وصال یعقوب علی برجی ص23؛24 نماز در سیره وکلام امام رضا علیه السلام

 

 

 

/ 0 نظر / 29 بازدید