هرچه داریم از توست

نعمت های که خداوند تعالی بر اهل زمین واسمان ارزانی می داردبه برکت پاکترین وجودی است که خلق کرده واو امام معصوم علیه السلام است که اگر اعمال مردم قبول شود با ولایت اوست وبدون ان ارزشی ندارد.

در بیعتی که با او می نماییم این عقیده خود را ابراز می کنیم ومی گوییم :

شهادت می دهم که به برکت او مردم روزی داده می شوند وبه برکت وجود او اسمان وزمین استوار مانده اند وبه بقای او دنیا باقی است .

ای امام زمان ؛شهادت می دهم که به ولایت تو اعمال قبول می شود وافعال ما پاکیزه وحسنات مضاعف وگناهان محو می شود .

خدایا ؛تو او را باعث حفظ وپناه ماخلق کردی وبه عنوان قوام وپناهگاه ما بپا داشته ای.

یا صاحب الزمان اغثنی

/ 0 نظر / 20 بازدید